Titulinis Apie mus Atlikti darbai Compensa Life Distribution

Compensa Life Distribution

Pardavimų ir komisinių apskaitos programa

UAB “Compensa Life Distribution” įmonė priklauso Compensa Life Viena Insurance Group Lietuvos filialui ir yra atsakinga už draudimo agentų tinko administravimą. aCoobe specialistai sukūrė ir prižiūri pardavimų ir komisinių apskaitos sistemą.

Šioje sistemoje yra administruojamas visų Lietuvos regionų, skyrių, poskyrių ir grupių agentų darbas. Registruojami visi gyvybės draudimo prašymai ir polisai, fiksujami agentų hierarchijos pakeitimai, tikrinamas duomenų teisingumas. Sistemoje yra importuojami duomenys iš kitų duomenų šaltinių apie klientų įmokas, polisų nutraukimus ar pakeitimus.

Formuojant ataskaitas kiekvieno mėnesio pabaigoje, sistema skaičiuoja kiekvieno agento pardavimus ir apyvartas individualiai ir bendrai pagal grupes, skyrius ar regionus. Yra pritaikomos komisinių skaičiavimo taisyklės, formuojamos ataskaitos, sąskaitos faktūros, kiti dokumentai.